متن کامل نامه عبدالرضا رحمانی فضلی خطاب به فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه مجلس خبرگان رهبری سراسر کشور به این شرح است:

فرمانداران محترم مراکز حوزه های انتخابیه مجلس خبرگان رهبری سراسر کشور

سلام علیکم

در اجرای مواد ۵ و ۹ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، امور اجرایی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از روز شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ آغاز می گردد و در روز جمعه ۷ اسفند ۹۴ اخذ رای به عمل خواهد آمد.

با عنایت به اینکه هیأتهای اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه و هیأت های اجرایی حوزه های فرعی باید همزمان از روز شنبه ۲۱ آذرماه حداکثر در مدت پنج روز تشکیل شوند.

مقتضی است براساس قانون، آیین نامه اجرایی و دستورالعمل مربوطه و در چارچوب برنامه زمانبندی انتخابات و بخشنامه های صادره از سوی ستاد انتخابات کشور نسبت به تشکیل هیأت اجرایی و سایر مراحل قانونی اقدام لازم را بعمل آورده و نتیجه اقدامات را به ستاد انتخابات کشور منعکس نمایید.

ضمنا اضافه می شود که داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری شخصا و یا بوسیله نماینده خود که کتبا معرفی شده باشد می توانند از روز پنج شنبه ۲۶ آذر ماه تا پایان روز چهارشنبه دوم دی ماه جمعا به مدت هفت روز به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه (فرمانداری مرکز استان) یا به وزارت کشور مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

این بخشنامه به منزله دستور شروع انتخابات تلقی می گردد بنابراین وصول آن را طبق فرم شماره دو سریعاً به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایید.

عبدالرضا رحمانی فضلی