به گزارش سوکا ورزشی و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، ژاپن خودش را برای میزبانی بازیهای المپیک دو هزار و بیست توکیو آماده می کند. ساخت استادیوم توکیو یکی از پروژه های ژاپن برای میزبانی این بازی ها است اما احداث این استادیوم برای ژاپن بسیار پرهزینه شده است. به همین علت، مقامات ژاپن طرح اولیه را برای ساخت این استادیوم لغو کرده اند. وزیر ورزش ژاپن به علت هزینه های بسیار فزاینده ساخت این استادیوم از مقام خودش استعفا داد. وی حقوق شش ماه اخیر خودش را نیز پس داده است. هزینه واقعی ساخت این استادیوم دو برابر براوردهای اولیه است و حدود دو میلیارد دلار شده است. قرار است طرح جدید این استادیوم تا ماه نوامبر نهایی شود.