وزنه‌برداری؛ شناسنامه المپیک

نخستین مدال ورزش ایران در تاریخ المپیک توسط وزنه‌برداری به دست آمد، اما این ورزش از سال ۲۰۰۰ با حسین رضازاده دوباره در جهان مطرح شد و هر کدام از مدال‌های این ورزشکار اردبیلی در المپیک و مسابقه‌های جهانی برای مردم ایران خاطره است.

مدال وزنه‌برداری از المپیک ۲۰۰۰ سیدنی همیشه برای ایران کنار گذاشته ‌شده بود و فقط در المپیک ۲۰۰۸ پکن کاروان ورزش ایران در وزنه‌برداری از گرفتن مدال بی‌نصیب ماند. برخی اعتقاد دارند وزنه‌برداری به سبب نداشتن پشتوانه لازم شرایط مناسبی ندارد، اما ملی‌پوشان بی‌اعتنا به این حرف‌ها تمرینات سنگین خود را ادامه می‌دهند. وزنه‌برداری ایران در هر روی با توجه به رده‌بندی مسابقه‌های جهانی، ۵ سهمیه در المپیک ریودوژانیرو دارد، اما عملکرد ضعیف وزنه‌برداران ایران در مسابقه‌های جهانی هیوستون که فقط به گرفتن ۲ مدال انجامید نگرانی‌ها را نسبت به گذشته بیشتر می‌کند.

برای وزنه‌برداری در سال المپیک مصدومیت بهداد سلیمی مشکلات را افزایش داده است. بهداد بخت اول مدال آوری است که در صورت بهبودی کامل اعتماد به نفس تیم ایران را زیاد می‌کند. سجاد انوشیروانی دیگر مدال‌آور لندن نیز این بار سرمربی تیم ملی شده است و برای مدال ریو کار سختی پیش رو دارد. نخستین تجربه مربیگری او – آن هم در رویداد بزرگ المپیک – حتما از اتفاقات مهم زندگی ورزشی و قهرمانی سجاد انوشیروانی است.