به گزارش سوکا به نقل از شبکه اجتماعی سخنگوی وزارت خارجه پیامی از آمریکا دریافت نکرده است.

وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی با رد خبر منتشره در برخی رسانه ها مبنی بر دریافت پیام از سوی آمریکا در خصوص بحران یمن افزود: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هیچگونه پیامی برای گفتگو با طرف های ثالث درباره بحران یمن دریافت نکرده است و این خبر تکذیب می شود.