ابتهاج محمد تنها ورزشکار محجبه آمریکا در المپیک ریو در کانون توجه رسانه‌ها قرار داشته است. او می‌توانست پرچمدار کشور آمریکا در المپیک ریو باشد ولی فقط چند رای کمتر از مایکل فلپس آورد تا نتواند به این افتخار برسد.