به گزارش سوکا ، خطایی از وحید امیری روی یکی از بازیکنان سایپا در اواسط نیمه دوم کافی بود تا او و سعید لطفی بازیکن سابق تیم نفت با یکدیگر درگیر شوند. درگیری‌ای که با مداخله هم‌تیمی‌های دیگر یعنی سیدجلال حسینی و سیامک کوروشی ختم به خیر شد.