سلام

هرچند مدتیست خبردار شدم فوتبالیست بزرگی نبودم و حالا هم فهمیدم بازیگر خوبی نیستم و صفاتی چون نابازیگر و کرم شب تاب و ستاره پوشالی و مگسی در جولانگاه سیمرغ و طعمه ای برای گول زدن و کشاندن تماشاچی به سالن های تئاتر و … رو در سال گذشته با موفقیت وتلاش کسب کردم و به اعتقاد گروه عزیزی همه کارهایی که بهم پیشنهاد میشه به خاطر پول و پارتی و تماشاچی بیشتره و درضمن مهره ای شدم که جماعتی به خاطر بودنم بی وقفه وبه قول اجانب نان استاپ!به حال هنر این مرز و بوم تاسف میخورند، و به طور کلی و به قول جناب دژاکام عزیز (پژمان جمشیدی تنها گروگان بچه های تئاتر است در قبال سیاستهای غلط که هیچ دخلی هم در آنها ندارد).

با این حال بدون دلخوری و گله از هیچکس و برعکس،با تمام عشق و قلبم و با نگاه آشتی و آرامش و با نهایت احترام برای تمام جامعه هنر و ورزش اعم از شاگرد و استاد کلاه از سر برمیدارم و از امروز که اولین روز رسمی کار در سال جدید است باز هم بدون هیچ تردیدی عاشقانه و بدون ادعا و با حفظ حرمت ها و تلاش برای یادگیری و بهتر شدن،به کارهایی که علاقه دارم ادامه میدم چون متاسفانه تنها یک بار زندگی میکنم!

دوستدار و ارادتمند همه ایران

پژمان جمشیدی (باشگاه خبرنگاران)