به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ شب گذشته در برنامه خارج از گود ۲۰:۳۰ فیلمی از مهرداد میناوند پخش شد که در حال تقلید صدای علی پروین بود. پخش این فیلم با واکنش میناوند رویرو شد.

حال رضوانی خبرنگار ورزشی ۲۰:۳۰ به دیدار علی پروین رفت و با او درباره پخش این فیلم صحبت کرد.

رضوانی به خبرآنلاین گفت: علی پروین از پخش این فیلم ناراحت نشد. او گفت من خودم از طرفداران برنامه ۲۰:۳۰ و برنامه خارج از گود هستم و وقتی فیلم را دیدم بسیار خوشحال شدم و خندیدم.

این در حالیست کسانی که علی پروین را می شناسند می دانند او اهل شوخی است. پروین همواره با دوستان و اطرافیان خود شوخی می کند.

او حتی بارها تعربف کرده است که میناوند به خانه آنها تماس گرفته است و با تقلید صدای او با محمد پروین صحبت کرده و او را سرکار گذاشته است.

پروین در دوران مربی گری در پرسپولیس بارها با بازیکنان به مشکل خورده است که بعد از دو روز فراموش کرده و بازیکن خاطی را به تیم برگردانده است.

اطرافیان پروین همواره او را به عنوان فردی با گذشت می شناسند که خیلی سخت از کسی ناراحت می شود.