به گزارش سوکا، غلامعلی حداد عادل در توئیتر نوشت: دکتر قاضی‌زاده در پزشکی مهارت تام دارند و در دوستی محبت بسیار.

عکس و تفسیری که از جراحی چشم‌بنده و دکتر عارف منتشر کرده‌اند گواه این سخن است.