به گزارش جامجم سیما، احسان علیخانی در میان گفتگو با مهمانان شب پنجم رو به دوربین از بیمهری عده قلیلی گلایه کرد که غیر منصفانه انگشت اتهام را به سمت تیم سازنده ماه عسل نشانه گرفتهاند و از هر گونه تهمت، توهین و افترا فروگذار نکردهاند.

وی گفت: صدا و سیما این روزها بودجه ندارد، اما کارشناس زیاد پیدا کرده است. جهت اطلاع آنهایی که فکر میکنند سازمان صدا و سیما، خانه پدرم است و ما را متهم به استفاده از بیتالمال میکنند میگویم که برنامه حامی مالی دارد و ما به هیچ وجه بدون نظارت مسئولین شبکه، مجاز به انجام کاری نیستیم. تمام گروه و عوامل با زبان روزه و در اوج گرما تلاش میکنند تا یک ساعت برنامه روی آنتن برود و مزد کارشان را دریافت میکنند؛ اما این حجم از اتهامها و توهینها دل عوامل ماه عسل را میشکند. حداقل این یک ماه تهمت نزنید، توهین نکنید و به ناحق قضاوت نکنید.

علیخانی ادامه داد: در حال حاضر درامد فیلم برداری مجالس عروسی از یک تهیه کننده با سابقه ی تلویزیون بیشتر است، برخی گمان می کنند تلویزیون خانه ی پدر بنده است. بی معرفتی و صحبت‌هایی که در اطرافمان می بینیم ومی شنویم دل انسان را به درد می‌آورد.

حرفهایی که منطبق با واقعیت نیست. من نباید در مورد بحث مالی برنامه حرفی می زدم چراکه سازمانی داریم که قاعده ی ان مشخص است.