به گزارش سوکا به نقل از مهر، مجمع عمومی عادی خانه سینما با دستور کار گزارش عملکرد هیأت مدیره و بازرس عصر روز یکشنبه ۱۵ اسفند ماه در تالار سیف اله داد خانه سینما برگزار شد.

پس از اجرای بندهای دستور جلسه نامزدهای عضویت در هیأتمدیره معرفی و سپس به صورت کتبی توسط مجمع رای گیری به عمل آمد و پس از اخذ شمارش آرا به ترتیب ذیل به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره دوره چهاردهم خانه سینما انتخاب شدند.

۱- فاطمه معتمد آریا

۲- کامران ملکی

۳- مرتضی رزاق کریمی

۴- ابراهیم حقیقی

۵- سید علی قائم مقامی

۶- همایون اسعدیان

۷-روانبخش صادقی

به عنوان اعضای اصلی و

۱-سعید عقیقی

۲-ایمان کرمیان

همچنین شاپور پور امین به عنوان بازرس اصلی و سهیل رحیمی به عنوان بازرس علی البدل هیأت مدیره از سوی اصناف برگزیده شدند.

هیأت مدیره جدید در اولین نشست رسمی خود رئیس، نایب رئیس، سخنگو و دبیر را معرفی خواهد کرد.