به گزارش سوکا ، طبق گزارش پلیس، دو جوان نیجریه‌ای در جشن تولد درباره ستارگان ر‌ئال‌ ماد‌رید و بارسلونا بحث می‌کرد‌ند که کابالی، برگزار کننده این جشن و هو‌اد‌ا‌ر رونالدو، یک لیوان را به سمت انوابرا ۲۴ ساله که هو‌اد‌ا‌ر مسی بود، پرتاب کرد اما لیوان به او برخورد نکرد و به دیوار اصابت کرد. سپس طرفدار مسی از تکه‌های لیوان شکسته را برداشت و گردن دوستش (هوادار رونالدو) را برید و او را به قتل رساند.