به گزارش سوکا ، بر اساس گزارش مطبوعات پرتغالی کریستیانو رونالدو قرار است تابستان ۲۰۱۷ با دختری به نام جورجینا رودریگوئز ازدواج کند. رودریگوئز اسپانیایی همسر آینده رونالدو با او توافق کامل در تمامی موارد را داشته است. البته خود کریستیانو صریحا دراینباره اظهار نظری نداشته است.

جورجینا رودریگوئز ۱۰ سال از کریستیانو کوچک تر است.