دکتر کی‌پور افزود: محل تماشای تلویزیون باید دارای نور ملایم باشد زیرا نور زیاد کنتراست و وضوح تصاویر تلویزیونی را کاهش می‌دهد. تماشا تلویزیون در اتاق تاریک هم توصیه نمی‌گردد چرا که کنتراست تلویزیون به حداکثر می‌رسد که با دید راحت و مناسب تناسبی ندارد ولی زمانی که اتاق از نور ملایم برخوردار باشد کنتراست شدید و نامطلوب به حداقل می‌رسد.

وی ادامه داد: باید لامپ‌ها، پنجره‌ها و تلویزیون در موقعیتی نسبت به یکدیگر قرار بگیرند که اثر انعکاسی و خیرگی در صفحه تلویزیون تا حد امکان خنثی شود و به حداقل برسد. سطح تلویزیون با سطح چشم‌ها باید تنظیم باشد و از نگاه به بالا و پایین پرهیز گردد. فاصله استاندارد با تلویزیون نیز باید حداقل پنج برابر عرض تصویر تلویزیون باشد.

او گفت: اگر کودکی به دیدن تلویزیون در نزدیک‌ترین حالت اصرار می‌کند حاکی از وجود نزدیک‌بینی در کودک است که باید از لحاظ چشمی مورد معاینه قرار بگیرد و در نهایت در صورت وجود هر گونه عیوب انکساری در چشم باید از عینک مناسب با پوشش ضدانعکاس در حین تماشای تلویزیون استفاده شود. (باشگاه خبرنگاران)