به گزارش سوکا به نقل از خبرآنلاین، آقای قاجار از بوم نقاشی تا رنگ‌های استفاده شده در آثارش را به تنهایی و با استفاده از مهارت شخصی تهیه و طراحی می‌کند.