هنرمندان خیابانی در نقش مجسمه های زنده

هنرمندان خیابانی در نقش مجسمه های زنده 

هنرمندان خیابانی که به صورت مجسمه های زنده درآمده اند و مردم را سرگرم می کنند.همه مردم به این افراد توجه می کنند. «لاس رامبلا» یکی از خیابان های معروف بارسلوناست. این خیابان که ۱٫۳ کیلومتر طول دارد در وسط یک منطقه پیاده رو قرار دارد و «پلازا کاتالونیا» در مرکز را به اثر تاریخی کریستف کلمب در «پورت ول» که احتمالا مرکز حمل و نقل بارسلونا است، متصل می کند.

 

خیابان لاس رامبلا در فصل گردشگری بسیار شلوغ است زیرا یکی از جاذبه های مهم گردشگری این شهر است. هنگام قدم زدن در این خیابان اصلی پرفورمنس های بی شماری به شکل مجسمه های زنده در این خیابان مشاهده می کنید. این هنرمندان خیابانی تا جایی که می توانند تخیلی هستند

 

و از افراد مشهور و موجودات اساطیری تا شخصیت های خیالی را شبیه سازی می کنند. آن ها روی جعبه های کوچکی قرار می گیرند و برای گردشگران دست تکان می دهند و نمایش کوچکی برای آن ها اجرا می کنند.

هنرمندان خیابانی در نقش مجسمه های زنده

مجسمه های خیابانی

هنرمندان خیابانی در نقش مجسمه های زنده

هنرمندان خیابانی در نقش مجسمه های زنده

هنرمندان خیابانی در نقش مجسمه های زنده

هنرمندان خیابانی در نقش مجسمه های زنده

هنرمندان خیابانی در نقش مجسمه های زنده

هنرمندان خیابانی در نقش مجسمه های زنده

هنرمندان خیابانی در نقش مجسمه های زنده

هنرمندان خیابانی در نقش مجسمه های زنده

هنرمندان خیابانی در نقش مجسمه های زنده

هنرمندان خیابانی در نقش مجسمه های زنده

هنرمندان خیابانی در نقش مجسمه های زنده

هنرمندان خیابانی در نقش مجسمه های زنده