به گزارش سوکا، سرنوشت «خندوانه» و ادامه آن بعد از محرم و صفر همچنان نامشخص است.

نگار جواهریان با انتشار این عکس از حضورش در برنامه خندوانه خبر داد.