به گزارش سوکا به نقل معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، هیات نظارت بر مطبوعات، روند محتوایی هفته نامه ٩دی، بررسی و به دلیل انتشار مطالب مغایر با بند ٨ و ١١ ماده ۶ قانون مطبوعات و بی توجهی به مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نشریه مذکور توقیف و پرونده آن به دادگاه ارجاع شد.

همچنین در این نشست هیات نظارت بر مطبوعات به دلیل انتشار مطلب «عاشورا، استبداد و فضیلت» در نشریه چشم انداز ایران، مستند به بند ٧ ماده ۶ قانون مطبوعات، به مدیرمسئول آن تذکر کتبی داد.

هفته نامه پایتخت کهن نیز به علت انتشار مطلب «اگر فقیه عالیقدر …» ، مستند به بند ٧ ماده ۶ قانون مطبوعات، تذکر کتبی گرفت و پرونده آن به دادگاه ارجاع شد.

بنا بر گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه اخیر این هیات همچنین نشریه رمز عبور به دلیل درج مطلبی تحت عنوان«بتن ریزی در قلب دانشگاه» ، به استناد بند ١١ ماده ۶ قانون مطبوعات، مشمول دریافت تذکر کتبی قرار گرفت.

علت توقیف نشریه ۹ دی: ‌این نشریه براساس بند ۸ و ۱۱ماده ۶ قانون مطبوعات توقیف شده است.

ماده ۶ – نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی ‌و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند، آزادند.

در بند ۸ ماده ۶ این قانون آمده است: افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار‌ عکس یا کاریکاتور باشد.

بند١١ماده ۶ نیز دلالت بر پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران دارد.

نشریه چشم انداز ایران نیز براساس بند ۷ ماده ۶ تذکر گرفت

در بند ۷ ماده ۶قانون مطبوعات تصریح شده است: اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

هفته نامه پایتخت کهن نیز براساس بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات تذکر گرفت

بند۷ ماده ۶ قانون مطبوعات آورده است: اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به رهبر معظم انقلاب و مراجع مسلم تقلید.

نشریه رمز عبور بند ۱۱ ماده ۶ تذکر گرفت

براساس بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.