به گزارش سوکا ، اوتامندی، مسی (سه بار) و آگوئرو گل های آرژانتین را به ثمر رساندند. تصاویری از این دیدار را در ادامه می بینید: