مهدی جمالی نژاد افزود: در میان همه مکان های یکنواختی که می بینیم و ساده از کنار آنها می گذریم، باید به دنبال دوباره دیدن و دوباره حس کردن باشیم.

وی با بیان اینکه آثار فاخر ناشناخته زیادی در اصفهان وجود دارد که باید به مردم معرفی شوند، خاطرنشان کرد: قصد داریم هر هفته شهروندان را نه با هزینه های زیاد، تورهای چارتر شده و یا شرایط سخت، بلکه از طریق «رادیو صدای شهر» به مکان های نام آشنای شناخته نشده برده و با این مکان ها آشنا کنیم.

معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان یادآور شد: اخیراً در اصفهان طرح گردشگری محلات را نیز آغاز کرده ایم و قصد داریم مردم را برای آموختن بیشتر اماکن نام آشنا اما گمنام آماده کنیم.

وی با ابراز خرسندی از اینکه در حال حاضر فضای جدید در عرصه گردشگری اصفهان ایجاد شده است، افزود: ما باید همواره به دنبال عمیق دیدن و دوباره حس کردن آثاری که دور و بر ما قرار دارد باشیم.

جمالی نژاد یکی از این آثار بی نظیر، فاخر و ارزشمند اصفهان را «مسجد سید» اصفهان نام برد، گفت: این مسجد بسیار پر رمز و راز است؛ مسجد سید سه ایوان دارد اما مناره ندارد و در گذشته به کعبه اصفهان معروف بوده اما مردم این مسجد را آنگونه که باید، نشناخته اند.

وی با تاکید بر اینکه باید نیمه پنهان گردشگری اصفهان در کنار آثار شناخته شده معرفی شود، ابراز امیدواری کرد که با طرح موضوعاتی در خصوص گونه های مختلف گردشگری مثل گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی و ورزشی، موتور محرکه توسعه دیپلماسی گردشگری در اصفهان روشن شود.

معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان اظهار داشت: باید برای معرفی هر چه بهتر و بیشتر نیمه پنهان آثار فاخر اصفهان تلاش کرد.

جمالی نژاد افزود: فعالیت های شهرداری اصفهان برای توسعه صنعت گردشگری در سطح استانی نیز تعریف شده است و اصفهان باید برای جذب گردشگر و توزیع گردشگران در دیگر نقاط استان که از جاذبه های گردشگری برخوردار است، تلاش کند.

اصفهان – خبرنگار سوکا