به گزارش سوکا ، در این عکس علی پروین را در کنار محمد نصیری می بینید، پرمدال ترین مرد تاریخ ورزش کشورمان به خاطر محبوبیتش در دهه ۵۰ بسیار مورد توجه مردم بود.

مردی که ۶ طلای جهانی و المپیک داشت و بارها و بارها برای کشورمان افتخار آفرید. به او ممد طلا می گفتند و این ممد طلای دوست داشتنی، قدش به زور حتی به شانه های علی پروینی می رسید. آنها در کنار یکدیگر عکس خاطره انگیزی انداخته اند.