به گزارش سوکا ، ورزشگاه آزادی تهران پس از صندلی گذاری نمایی زیبا به خود گرفت.