یکی از ویژگی‌های کار‌های خانم معترف این است که هر نمایش با دیگری متفاوت است؛ مثلا اگر همین اثر را با نمایش قبلی که در سنگلج روی صحنه رفت مقایسه کنیم می‌بینیم از بسیاری جهات با هم متفاوت هستند و هر کدام در یک ژانر متفاوت طراحی شده‌اند. هویت نمایش‌های خانم معترف این است که در هر کاری به دنبال ایجاد و خلق یک فضای جدید است و از این نظر نمایش برای من تازگی داشت.

نمایش «تاریخ انقضا» دارای دو ویژگی خاص است؛ اول این که اجرا بسیار ساده، جذاب، روان و صمیمی است و ویژگی دوم، استفاده از بازیگران جوان در این نمایش است.

این که یک کارگردان حرفه‌ای و پیشکسوت توانسته موقعیتی ایجاد کند تا جوان‌ها هم بتوانند در کارش حضور داشته باشند، بسیار قابل ستایش بوده و حاصلش هم این است که لحظات بسیار خوبی توسط این بازیگران در کار ایجاد شده است.

تاریخ انقضا، یادآوری این واقعیت تاریخی است که دفاع مقدس در کشور ما جریانی ایجاد کرده که هیچ گاه نمی‌توان برای آن تاریخ انقضایی بیان کرد‌ و این کار توانست بخشی از روایت شخصیت‌ها و آدم‌های جبهه و جنگ را که برای همه ما قابل احترام هستند به‌خوبی نشان دهد.

شهرام کرمی

نویسنده و کارگردان تئاتر