به گزارش سوکا، حمیرا ریاضی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: یه موقع هایی میشه که با تمام رگ و پی یه دوست،همسایه یا هر انسانی که ناگهان به دلت میشینه رو درک میکنی …اینروزا دچارش هستم .نقش جدید دور از تهران در تبریز زیبا … سپاس از محبت و گرمی و صفای حضورتون دوستان بی نظیرم…