بالا بودن سواد سلامت، رفتارهای بهداشتی و رفتارهای تغذیه ای مردم را تنظیم می کند و رفتارهای آسیب رسان را کمتر خواهد کرد. از سوی دیگر، انجام رفتارهای پیشگیرانه و خودمراقبتی نیز ارتباط مستقیمی با سواد سلامت در جامعه دارد.

اگر تلاش کنیم که سواد سلامت در جامعه را بالا ببریم، مراجعه به پزشک کمتر می شود و هزینه های درمانی بیمار و نظام سلامت هم کاهش خواهد یافت. اما در بررسی های علمی که انجام شده، متاسفانه سواد سلامت در بین ایرانی ها و بخصوص در بین میانسالان و سالمندان بالا نیست و سواد سلامت در این دو گروه، پایین تر از عرف بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.

برای ارتقای سواد سلامت در جامعه، رسانه ها نقش حیاتی دارند، به طوری که در نظرسنجی علمی که چند سال قبل انجام شد، ۸۰ درصد مردم عنوان کردند که سواد سلامت خود را از رسانه ملی می گیرند. حال با توجه به افزایش برنامه های صداوسیما در حوزه سلامت، قطعا این تاثیر در برهه فعلی، بیشتر از قبل شده است.

نکته بسیار مهم این است که سواد سلامت در جامعه باید به گفتمان سلامت تبدیل شود، یعنی اطلاعات حوزه سلامت وقتی می تواند منشأ اثر باشد که سواد سلامت در جامعه نهادینه شود. همچنین از آنجا که ۸۰ درصد از مولفه های تاثیرگذار سلامت، مولفه‌های اجتماعی هستند، بنابراین ارتقای سواد سلامت موجب کاهش آسیب‌های حوزه اجتماعی نیز خواهد شد.

باید در نظر داشت همان‌طور که کشورهای توسعه یافته در حوزه پیشگیری و ارتقای سواد سلامت کار کرده‌اند، ما هم باید این مسائل را در اولویت قرار دهیم و روی آنها سرمایه‌گذاری کنیم، زیرا سرمایه‌گذاری در این حوزه ها، بسیار موثرتر، اثربخش‌تر و کم‌هزینه‌تر از سرمایه‌گذاری در حوزه درمان خواهد بود.

دکتر حمید حسینی – رئیس مرکز بهداشت سازمان صداوسیما