به گزارش سوکا به نقل از پرس‌ تی وی، یوکیا آمانو در صحبت های خود در نشست شورای حکام آژانس روز دوشنبه اظهار کرد: آژانس هیچ مدرکی مبنی بر استفاده غیر صلح آمیز مواد هسته ای در ایران پیدا نکرده است.

وی افزود: پروتکل الحاقی ایران به صورت داوطلبانه از ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ اجرایی شده است.

آمانو در ادامه اشاره کرد که هم شورای حکام و هم شورای امنیت از آژانس درخواست کرده اند تا بررسی تعهدات ایران در رابطه با توافق هسته ای را تحت نظر گرفته و یافته های خود را به این دو سازمان گزارش دهد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وعده داد در آینده گزارشات خود را بر مبنای حقیقت و بی طرفی ارائه خواهد داد.