به گزارش سوکا به نقل از ایسنا، او چند سال پیش به دلیل عدم قبول رشوه از سوی برخی مسئولان محلی در هند، با یک پاپوش به قتل یک کودک هندی متهم شد، اما سرانجام با پیگیری‌های وزارت امورخارجه و مردم ایران توانست حکم برائت خود را به دست آورد.

او در نخستین لحظه‌های ورود به کشور گفت: از بازگشت به ایران بسیار خوشحال هستم. بسیار از دولت ایران و شخص وزیر محترم امورخارجه و همچنین همه مردم ایران که برای من قوت قلب و پشتوانه‌ای بزرگ بودند، سپاسگزارم. به خاطر دارم اصفهان شهر بسیار زیبایی است و این بار زیبایی‌های این شهر بخصوص زاینده رود جاری و شکوهمند را از دست نخواهم داد.