به گزارش سوکا به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، اولین جلسه هم اندیشی اعضای شورای نظارت با دکتر علی عسکری ، رئیس جدید رسانه ملی در دبیرخانه این شورا برگزار شد .

در این نشست که با حضور نمایندگان قوای سه گانه در شورای نظارت و دکتر علی عسکری ، رئیس سازمان صدا و سیما برگزار شد پیرامون وضعیت رسانه ملی و اهداف و برنامه های پیش روی سازمان بحث و گفتگو شد.

رئیس رسانه ملی در خصوص اقداماتی که تاکنون برای ایجاد آرامش و انگیزه در بین کارکنان صورت پذیرفته و همچنین برنامه های پیش رو برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری و عملیاتی کردن دستورات ، توصیه ها و راهبردهای ابلاغی ایشان تدوین و بتدریج اجرا خواهد شد گزارشی را به سمع و نظر شورا رساند .

دکتر علی عسکری در گزارش خود سازمان صدا و سیما را همکار و حامی سه قوه برشمرد و توفیق سه قوه را توفیق رسانه ملی دانست .

اعضای شورای نظارت نیز سازمان صدا و سیما را یک دستگاه عظیم رسانه ای پیچیده هنری خواندند که وظیفه آن ترویج هنر انقلابی و نشان دادن سبک زندگی اسلامی – ایرانی است و رفتار آن باید امید بخش و وحدت آفرین باشد و کارآمدی نظام و دستگاه های اجرایی کشور را تصویر بکشد.

اعضاء همچنین اعلام کردند که شورا علاقمند است در مسیری که رهبری معظم انقلاب ترسیم نموده اند ، سازمان صدا و سیما را کمک کنند و این مهم در تعامل بین سازمان صدا و سیما و شورای نظارت محقق خواهد شد .

در ادامه جلسه مقرر شد در بازه های زمانی جلسات مشترک استمرار یابد .