به گزارش سوکا از فارس، مراتب تایید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر امروز پس از دریافت نظر هیات نظارت شهرستان ها از سوی فرمانداری ها اعلام شد.

این نتیجه اولیه بوده و داوطلبانی که در این مرحله رد صلاحیت شده اند می توانند از فردا ۳ اردیبهشت به مدت ۴ روز مراتب شکایت خود را به هیات نظارت استانها اعلام کنند.

بر این اساس هیات های نظارت استانها طبق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون از تاریخ ۷ الی ۱۶ اردیبهشت یعنی به مدت ۱۰ فرصت دارند به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده رسیدگی کنند.

بنابراین نتیجه و اعلام نظر قطعی و نهایی هیات نظارت استان در خصوص شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده ۱۷ اردیبهشت از طریق فرمانداری ها اعلام می شود.

اسامی نامزدهای نهایی انتخابات شوراهای شهر در مدت ۳ روز یعنی از ۱۸ الی ۲۰ اردیبهشت توسط فرمانداری ها منتشر خواهد شد.

تبلیغات نامزدهای انتخابات شوراهای شهر از ۲۱ اردیبهشت آغاز و به مدت ۷ روز یعنی تا ۲۷ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.