سید عزت‌الله ضرغامی نوشت: «عدالت رسانه‌ای (پشت صحنه)

مناظره هشت‌نفره، از حساسیت بالایی برخودار بود. طرح جدید، توانست همه حساسیت‌های موجود را پاسخ دهد.

برخی ناگفته‌ها:

١- میکروفون‌ها به وسیله حسگرهای دقیق به گونه‌ای طراحی شده بود که حتی یک کلمه را در میان تداخل بحث و جدل‌ها ثبت و ضبط می‌کرد. به همین دلیل پس از ۴ ساعت با احتساب ثانیه‌ها، تساوی وقت‌های استفاده‌شده، روی تابلوی بزرگ قابل نمایش بود.

٢- حرکت‌های تراولینگ، کرین و قاب بسته (تک‌نفره و چندنفره) از قبل انتخاب شده و میزان تناوب و پیوستگی آن به صورت دستورالعمل در اختیار کارگردان برنامه قرار داشت.

٣- سوالات در حوزه‌های مختلف به گونه‌ای طراحی شد که بدون نگرانی، نامزدها بتوانند در آن مورد صحبت کنند. بر انتخاب سوال‌ها شخصا نظارت داشتم. هر گونه سوالی که به محفوظات و عدد و رقم مربوط می‌شد، حذف کردم.

۴- دو مجری ذخیره (آقایان خسروی و سلطانی) در رژی حضور داشتند تا در صورت بروز کوچک‌ترین مشکلی برای آقای حیدری، جایگزین شوند.

۵- از لحظه ورود نامزدها به محوطه سوکا تا استقرار در اتاق توجیه، تصاویر مستقیم و یکسان پخش می‌شد. مدیر روابط عمومی سازمان، هنگام خروج نامزدها از خودرو از آنان استقبال می‌کرد. برخی از نامزدها که فقط دست داده بودند و روبوسی نکرده بودند، مستقلا در اتاق توجیه روبوسی کردند تا در جانمایی استفاده شود!!

۶- تمام اقدامات با قرعه‌کشی صورت می‌گرفت. به طوری که بخشی از آنها حالت طنز و شوخی پیدا می‌کرد ولی اصرار مدیریت مناظره بر تصویرسازی از این عدالت بود.

٧- در هر سه جلسه مناظره، شخصا در اتاق توجیه، جزئیات نحوه اداره جلسه را برای نامزدها تشریح می‌کردم که با اطلاع و آمادگی کامل مناظره را شروع کنند.

٨- بدون دیده‌شدن در تصاویر، چای و شیرینی در جلسه توزیع می‌شد تا فشار نامزدها نیفتد!

٩- در هنگام مناظره فقط دو نفر می‌توانستند همراه نامزد به اتاق جنبی استودیو بیایند. آن اتاق هم دیدنی بود؛ هم پذیرایی شدند و هم بحث‌های کاری جریان داشت. به آنان سر می‌زدم.

در زمان کوتاه تنفس، مشاوران می‌توانستند با نامزدها صحبت کنند. برخی شیطنت‌ها (!) هم در حدی نبود که به کل کار لطمه بزند.

همه نامزدها از مناظره این دوره رضایت داشتند. تجربه جدیدی برای جمهوری اسلامی بود. تأثیرگذاری اصحاب ثروت و قدرت در تبلیغات به حداقل رسید.

آقایان دارابی و فرجی خیلی زحمت کشیدند.» (نامه نیوز)