به گزارش سوکا از باشگاه خبرنگاران، ناتالیا توروپوآ نماینده مبارزه با مواد مخدر سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین اظهار نظر خود گفت: با توجه به این که استعمال هرگونه دخانیات به مرگ زودرس منجر می شود ودر هر ۶ ثانیه یک نفر در جهان به دلیل استعمال دخانیات فوت می کند با هماهنگی مسئولان فیفا و مسئولان برگزارکننده جام جهانی ۲۰۱۸ تصمیم گرفته شد تا ممنوعیت جدی در این زمینه انجام شود.

براساس این گزارش، نام جهانی ۲۰۱۸ به زودی به جام جهانی بدون دخانیات تغییر نام پیدا می کندواین تصمیم با موافقت فیفا وکمیته ملی المپیک روبه رو شده است.

در این زمینه به نظر کارشناسان فیفا ژاپن بهترین برگزار کننده جام جهانی بدون دخانیات تاکنون بوده ودر سال ۲۰۰۲ موفقیت هایی را کسب کرده است.

کفتنی است: در جلسه تصمیم گیری ممنوعیت استعمال دخانیات در جام جهانی ۲۰۱۸ شورای شهر لیورپول، شهردار لس آنجلس و کمیته سلامت اتحادیه اروپا نیز حضور داشتند.