به گزارش سوکا به نقل از باشگاه خبرنگاران، ماجرای پیام تاریخی امام راحل (ره) و عزل مرحوم منتظری که به شکست نقشه فتنه گرانه منافقین منجر شد.