به گزارش سوکا ، کاترین ری از سخنگویان اتحادیه اروپا گفت: هیچ نامه مشترکی از سوی این اتحادیه و وزرای خارجه گروه ۱+۵ برای آقای ظریف ارسال نشده است.

حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم روز یک‌شنبه هفته جاری دریافت چنین نامه‌ای را رد کرده بود.

سخنگوی وزارت خارجه ایران هم‌چنین روز دوشنبه در کنفرانس خبری هفتگی خود با خبرنگاران با رد اخبار برخی سایت‌های ایرانی درباره وجود چنین نامه‌ای گفت: برخی از سیاستمداران و رسانه‌ها در ایران به درجه‌ای از انحطاط رسیده‌اند که با انتشار اخبار جعلی در حکم راهنما برای بیگانگان در نحوه تعامل با دولت ایران عمل می‌کنند.

منبع: ایسنا