«سید محمد سادات اخوی» را بیشتر به‌عنوان نویسنده ادبیات دینی و شاعر آیینی می‌شناسیم اما آثار طنزش، خصوصاً طنزهای اجتماعی‌اش قابل‌توجه است و مخاطبان زیادی دارد. او به‌تازگی و پس از حمایت تعدادی از کشورها از عربستان در قطع رابطه دیپلماتیک با ایران، شعر طنزی را در وصف کشور «جیبوتی» که اعلام کرد در حمایت از رژیم آل سعود رابطه‌اش را با ایران قطع می‌کند سروده است که خواندش می‌تواند ذائقه سیاسی‌تان که این روزها و به دنبال بدرفتاری برخی کشورها تلخ شده است را کمی شیرین کند.
جیبوتی
قطع شد ارتباط با جیبوتی
وای ما… وای ما!… چرا جیبوتی؟

به جهنم اگر همه رفتند…
به کجا رفت-ای خدا!- جیبوتی؟

وای بر اقتصاد ما(پس از این)…
گر نیاید به سوی ما، جیبوتی

چه کند عرصه سیاست ما…
با نبود هزارها جیبوتی؟!

حاج قاسم!… پدر، مراقب باش!…
نرود(یکهو) زیر پا: جیبوتی(!)

عاشق نقطه‌های جیبوتی‌م…
از سر ریش چانه، تا جیبوتی

نفت و گاز و هوای پاکیزه…
معدن نقره و طلا، جیبوتی!

همه زندگی بهشت شده…
تا شدم با تو آشنا، جیبوتی!

تو-دقیقن-کجای دنیایی؟
نه… نرو عشق من… بیا، جیبوتی!

البته نه… برو!… شبیهت هست…
می‌خرم-باز- این‌هوا: جیبوتی!

مثل آل سعود و اهل و عیال…
می‌شوی توی جیب، جا!… جیبوتی!