میمند با قدمت چند هزار ساله از نخستین سکونت گاه های بشری و از مواریث باستانی ایران به شمار می رود.

این روستای صخره ای و تاریخی در ۳۸ کیلومتری شمال شرقی شهرستان شهر بابک در استان کرمان با وسعت ۴۲۰ کیلومترمربع و در ارتفاع ۲۲۴۰ متر از سطح دریا واقع شده است.

(ایسنا)