به گزارش سوکا به نقل از عصر ایران، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وسط و ۴ زن که اکنون مسئولیت وزارت دفاع و فرماندهی نیروهای مسلح در چهارکشور بزرگ اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان را به عهده دارند در دو طرف او ایستاده اند.