موهای این دختر 14 سال است کوتاه نشده +عکس

موهای این دختر ۱۴ سال است کوتاه نشده +عکس 

امروز به شما دختری را معرفی میکنیم که مدت ۱۴ سال هست موهای خود را کوتاه نکرده هست و بلندی آن واقعا حیرت انگیز می باشد. بلندی موی زن جوان وی را سرشناس کرد ،شخصیت محبوب راپونزل برای دختربچه ها با مو های بلند و زیبایش در جهان حقیقی هم وجود دارد ، زن روسی که سالهاست موهایش را کوتاه نکرده هست.

موهای این دختر 14 سال است کوتاه نشده +عکس

تصویر زن روسی با بلندترین مو های جهان

 

زن زیبای روسی با مو های خیلی بلند

“داریا گوبانوا” ۲۷ ساله یکی از چهره های دنیای زیبایی روسیه به علت داشتن مو های بلندش سرشناس شده هست ، زنی که بعد از ۱۴ سال مراقبت از موهایش انها را به بلندترین موها در جهان تبدیل کرده هست. نوک مو های این زن روسیه به پاهایش میرسد درست شبیه شخصیت راپونزل در انیمیشن محبوب دختربچه ها.

 

 به گزارش سوکا مو های خوش رنگ و پرپشت این زن حدود ۱٫۵ متر طول دارد ، او از ۱۴ سال پیش بعد از آنکه دوستانش گفتند نمیتواند موهایش را بیش از اندازه معمولی بلند کند تصمیم گرفت تا دیگر موهایش را کوتاه نکند تا این که بالاخره طول مو های خود را به این اندازه رساند.

موهای این دختر 14 سال است کوتاه نشده +عکس

مو های بلند زن روسی به طول ۱٫۵ متر

موهای این دختر 14 سال است کوتاه نشده +عکس

تصویر زیبای رکورد دار بلندترین مو های زنان