پس از آزادی از بازداشت چند ماهه، حمیدرضا سیاسی در نشست هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در روز سی‌ام فرودین‌ماه حضور یافت و در این نشست از سمت مدیرعاملی این باشگاه استعفا کرد.

وی پس از پایان آن نشست در جمع خبرنگاران اعلام کرد که از سمتش در این باشگاه استعفا داده است ولی تا زمانی که استعفایش مورد موافقت قرار نگرفته، به باشگاه می‌رود، موضوعی حواشی بسیاری را برای این تیم در روزهای گذشته بوجود آورد.

بر این اساس اعضای هیات مدیره باشگاه هم با استعفای حمیدرضا سیاسی از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس موافقت کردند که این مساله برای تائید و تصمیم گیری نهایی به رئیس مجمع باشگاه پرسپولیس اعلام خواهد شد.

جعفر کاشانی با تایید این موضوع، گفت: پس از استعفای حمیدرضا سیاسی از سمت مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، اعضای هیات مدیره با این موضوع موافقت کرده و آن را برای اتخاذ تصمیم نهایی، به رئیس مجمع باشگاه ارائه کردند.

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس همچنین در مورد اینکه آیا با پذیرش این استعفا، محمدحسین نژادفلاح دوباره همه کاره باشگاه می‌شود، گفت: ایشان همچنان قائم مقام باشگاه پرسپولیس هستند.(مهر)