به گزارش سوکا ، مجتبی جباری مصدوم است و دیگر همه این را می دانند. او در نخستین دیدار استقلال در فصل هفدهم هم آبی ها را همراهی نکرد و به آبادان نرفت. جباری که چند فصل در قطر بازی می کرد با استقلالی ها به توافق رسیده که در زمین هایی که از چمن مناسب برخوردار نیست بازی نکند.

تیمی که شرایط این چنینی از سوی یک بازیکن را قبول می کند چطور می تواند مدعی قهرمانی باشد؟!