مهناز افشار با انتشار این عکس نوشت:در انتظار زیباترین معجزه برای من. اکثر سوال مطرح شده کامنتهای هوادارانش در زیر این پست در مورد خبر بارداری مهناز افشار بود.

مهناز افشار با انتشار این عکس نوشت:
در انتظار زیباترین معجزه برای من. (پرشین وی)

   :