به گزارش سوکا ، مهدی رحمتی که راهی مشهد شده عکسی از خود در حالی که در حرم امام هشتم است منتشر کرد، عکسی که او را با ظاهری ناشناس نشان می دهد: