منزل فروغ فرخزاد در تهران تخریب شد

منزل فروغ فرخزاد در تهران تخریب شد 

فروغ فرخزاد را همه می شناسیم،شاعر زن نام آشنای کشورمان که بیت به بیت شعرهای عاشقانه اش را خوانده ایم. هوشنگ کلمکانی از تخریت خانه فروغ فرخزاد خبر داد.هوشنگ گلمکانی (منتقد سینما) در یک یادداشت اینستاگرامی از تخریت خانه فروغ فرخزاد (شاعر) خبر داد.

منزل فروغ فرخزاد در تهران تخریب شد

در متن گلمکانی که نسبت به تخریت خانه فروغ در خیابان دروس و ساخت یک مجتمع پنج‌طبقه به جای آن انتقاد کرده، آمده است:«صبح امروز را این جوری آغاز کردم. با این منظره. این جور مناظر و مرایا که در شهر تازگی و غرابتی ندارد. پس نکته‌اش در چیست؟

منزل فروغ فرخزاد در تهران تخریب شد

این‌جا خانهٔ فروغ فرخزاد در محلهٔ دروس، در آخرین سال‌های عمرش است که پس از او کاوه گلستان در آن مستقر شد. پس از مرگ کاوه و نیمه‌متروک ماندن این خانه به دلیل سکونت خانواده‌اش در خارج از کشور، احتمالی که این عکس جلوهٔ بارز آن است مدام قوی‌تر می‌شد. و شد. دوسه سال پیش این خانه فروخته شد. و امروز…. قرار است در پنج طبقه ساخته شود، با دو طبقه پارکینگ و سایر امکانات رفاهی».

منزل فروغ فرخزاد در تهران تخریب شد

 

منبع: ایلنا