فرزاد طالبی درباره قانون استفاده از بیلبوردهای شهری برای گونه‌های مختلف موسیقی در کشور گفت: «موضوع بدین گونه است که این موضوع در گذشته هرگز به صورت رویه‌ای مکتوب و قانونی وجود نداشته است. یعنی در این مورد هیچ آئین نامه مشخصی صادر نشده است ولی در مورد موسیقی سنتی و اصیل ایرانی معمولا رویه جوری بود که همکاری بیشتری از سوی سازمان زیباسازی شهرداری تهران صورت می‌گرفت. اما این بدان معنی نیست که دفتر موسیقی برای استفاده از این ابزار تبلیغاتی برای گونه‌های دیگر موسیقی در کشور ممنوعیتی را اتخاذ کرده باشد.»

در روزها و هفته‌های گذشته در سطح شهر تهران برخی چهره‌ها و خواننده‌ها تبلیغات گسترده ای را برای کنسرت و آلبوم‌های خود در سطح شهر داشتند و گمانه زنی هایی مبنی بر اتخاذ تصمیمات جدید درباره روند استفاده از این قبیل ابزارها در دستگاه های فرهنگی بودجود آمد.

طالبی در توضیح چگونگی تعامل دفتر موسیقی با سازمان زیباسازی شهرداری تهران، که مدیریت و سیاست‌گذار اعطای این بیلبوردها به اهالی موسیقی است نیز توضیح داد: «بحثی که وجود دارد این است که مجوز نصب بیلبورد برای موسیقی باید در ابتدا از دفتر موسیقی اخذ شود و این رویه در موقعیت کنونی هم اتفاق می‌افتد. ولی اصل صحبت من اینجاست که دفتر موسیقی هیچ ممنوعیتی درباره استفاده از بیلبوردهای شهری برای موسیقی پاپ وجود ندارد.»

گفتنی‌ است سرپرست دفتر موسیقی وزارت ارشاد درباره تمدید دوران سرپرستی خود در دوران کاری کنونی نیز گفت: « تنها چیزی که نباید از من سوال بشود به نظرم همین موضوع است. ما به هر حال مشغول کار و انجام وظیفه هستیم. تمام ماجراهای کاری در مورد دفتر موسیقی را در حال رتق و وفق هستم ودر مورد سوال شما هم باید دوستان دیگری پاسخگو باشند که چه مسئولیتی را می اندیشند و آنرا عملی می‌کنند.»

فرزاد طالبی درباره زمان قانونی سرپرستی یک مدیر در جایگاه سرپرست دفتر موسیقی وزارت ارشاد نیز در انتهای صحبتهای خود متذکر شد: «اگر پس از چهار ماه نامه‌ها و کارها به بنده ارجاع داده شود، خود به خود به معنی تمدید دوران سرپرستی من در دفتر موسیقی وزارت ارشاد است و این وظیفه تا روزهای آخر اسفند و پیش از نوروز ادامه خواهد داشت و ما در حال حاضر در دوره دوم تمدید سرپرستی دفتر موسیقی هستیم. پس از آن به هر حال تصمیماتی از سوی مسئولین امر اتخاذ خواهد شد که قطعا اطلاع رسانی خواهد شد.»