به گزارش سوکا، پاپ فرانسیس از دست ترامپ عصبانی است. رهبر کاتولیک های جهان، در این ماه ها، بارها به سیاست های رئیس جمهور آمریکا در برخی موارد خاص اعتراض کرده است؛ و اینبار دوباره با کنایه های تلخ راجع به ترامپ، متلک پراکنی کرده است. او در پرواز یکشنبه به سمت رم، سر صحبت با خبرنگاران را باز کرده و با خشم گفته ترامپ باید بین دانشمندان برود و نظر آنان را درباره تغییرات آب و هوایی بشنود.

واتیکان مدافع پیمان نامه آب و هوایی پاریس است، اما ترامپ می خواهد کشورش را از این معاهده خارج کرده تا از شر قوانین و نظارت های محدود کننده آن راحت شود. همین انتقاد واضح پاپ به رئیس جمهور آمریکا کافی بود تا رسانه های مهم دنیا تیتر یک خودشان را به این خبر اختصاص دهند.
این در حالی است که در گوشه دیگر دنیا، هر روز ۱۰ تا تن از مسلمانان بی پناه میانمار در حال کشته شدن و یا فرار به بنگلادش هستند. اما کمتر رسانه ای در دنیا درباره آن تیتر می زند، ستون می نویسد، غوغا می کند و یا به تولید مصاحبه های چالشی دست می زند.

نقل است که یکی از چهره های معروف سیاست در سال های اول انقلاب ایران، به پاپ گفته بود من مسیحی هستم اما از امام خمینی، رهبر ایران تبعیت می کنم. چرا که او روحیه ظلم ستیزی و دفاع از مظلوم را در وجود همه تزریق می کند و به جای دعوت مردم به عافیت طلبی، آنان را به دفاع از مظلوم، وا می دارد.

چه خوب بود، اگر امروز پاپ به همان میزان که در خصوص تغییرات آب و هوایی دنیا نگران است، در خصوص نسل کشی میانمار عصبانی می شد، و به واسطه جریانات رسانه ای دراختیار، موجی از عدالت خواهی و ظلم ستیزی را میان مسیحیان راه می انداخت.

گرچه این طرف ماجرا، کشورهای به ظاهر مسلمان نیز در این آزمون مردود شده و روحانیون و علمای درباری آن نیز سکوت پیشه کرده و به مسائل داخلی خودشان مشغول شده اند.

اینجاست که مقام معظم رهبری در موضعی محکم و صریح عنوان کرده اند:
راه چاره این است که دولت های مسلمان عملاً وارد بشوند. نمی‌گوییم لشگرکشی کنند به آنجا، اما فشار سیاسی بیاورند، فشار اقتصادی بیاورند. در مجامع جهانی علیه آنها فریاد بکشند.

از انسان های دیندار چه مسلمان و چه پیروان سایر مکاتب آسمانی، انتظار می رود در خصوص ظلم های جهانی، ساکت نمانده و به تکلیف آسمانی خود عمل کنند.

| عکس نوشت| شماره ۴۵| سید مهدی سیدی |