به گزارش سوکا به نقل از لومتن، کودکان ۲۰ سال پیش ( ۱۹۹۶ ) وقتی پای کومودور ۶۴ یا بازی های رایانه ای دیگر می نشستند از نظر سلیقه و خلق و خو با بچه های امروزی (۲۰۱۶ ) که با انواع کنسول ها بازی می کنند خیلی تفاوت داشتند.

نوع بازی این دو نسل بسیار با هم فرق دارد.

کاریکاتور Ben و Racalbuto کاریکاتوریست های لومتن به خوبی این تفاوت سلیقه و شخصیت را به تصویر کشیده است.