به گزارش سوکا به نقل از مهر، شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت در پیامی به دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حادثه سیل در برخی استان های شمال غربی کشورمان را تسلیت گفت.

امیر کویت با تسلیت این حادثه برای خانواده های قربانیان طلب رحمت و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت نموده است.

در همین حال شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولیعهد کویت نیز با ارسال تلگراف تسلیت به رئیس جمهوری ایران این حادثه را تسلیت گفت.

همچنین شیخ جابر مبارک الحمد الصباح نخست وزیر کویت نیز در پیامی مشابه حادثه سیل در ایران را تسلیت گفت.