به گزارش سوکا از مهر، سید رضا غلامی گفت: بیش از ۷۶۰ مورد بازرسی بهداشت محیطی از مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی حساس با اولویت کنترل بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی و ۱۹۱ هزار مورد بازرسی بهداشت محیطی از اماکن عمومی حساس با اولویت بهداشت فردی و تجهیزات از جمله آرایشگاه ها، هتل ها و مراکز اقامتی انجام شده است.

وی، تعداد بازرسی بهداشت محیطی از اماکن بین راهی با اولویت کنترل بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی را ۲۶ هزار و ۵۱۷ مورد عنوان کرد و گفت: بازسان بهداشت محیط تعداد ۴۱ هزار و ۷۲۶ مورد نیز بازرسی بهداشت محیطی از سامانه های آبرسانی داشته اند.

غلامی، بازرسی بهداشت محیطی با اولویت کنترل دخانیات از مراکز عرضه قلیان را نیز بیش از ۱۳ هزار مورد عنوان کرد.

وی، کل بازرسی های بهداشتی انجام شده را یک میلیون و ۳۲ هزار و ۸۶۷ مورد عنوان کرد و گفت: در طول این برنامه یک میلیون و ۴۳۶ هزار و ۲۶۷ کیلو گرم مواد غذایی فاسد و غیر بهداشتی کشف و معدوم شده است و ۳هزار و ۷۷۴ مورد مرکز و مکان متخلف تعطیل شده و ۴۵۸ رستوران بین راهی یا اماکن متخلف به مراجع قضایی معرفی شده اند.