به گزارش سوکا به نقل از مهر، رضا غلامی خاطرنشان کرد: اکیپ های بهداشت محیط وزارت بهداشت از ابتدای اسفند تا کنون نظارت و کنترل ویژه ای بر اماکن و مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی، اماکن بین راهی، مراکز عرضه قلیان، سامانه های آبرسانی و اماکن عمومی حساس مانند آرایشگاه ها، هتل ها، مراکز اقامتی مسافران نوروزی داشته اند تا سلامت مردم و مسافران حفظ شود.

وی گفت: در طول این مدت، حدود ۴۸۰ هزار مورد کلر سنجی از آب آشامیدنی و ۴۵ هزار نمونه برداری میکروبی از آب توسط بازرسان بهداشت محیط وزارت بهداشت انجام شده است.

مسئول برنامه سلامت نوروزی وزارت بهداشت با اشاره به ۲۶ هزار مورد نمونه برداری غذایی توسط بازرسان بهداشت محیط، یادآور شد: در بحث همکاری های بین بخشی، توانستیم ۱۰ هزار و ۴۰۰ مورد بازرسی را به صورت مشترک با سایر دستگاه های اجرایی و نظارتی انجام دهیم که ۱۲ هزار و ۹۵۲ مورد از مراکز و اماکن متخلف به مراجع قضائی معرفی و ۳ هزار و ۹۹۶ مورد از مراکز و اماکن متخلف نیز تعطیل شدند.