معرفی کتاب جنگ در خانه درباره زندگی

معرفی کتاب جنگ در خانه درباره زندگی 

خواندن کتاب درباره مهارت های زندگی زناشویی می تواند بسیار مفید و کاربردی باشد مانند کتاب جنگ در خانه که به شما معرفی می کنیم. راشل زمانی که عاشق دوست برادرش می شود نمی داند که قرار است یک الگوی زندگی دردناک را تکرار کند. زیرا همسرش دائما خانه را به قصد شغل خطرناکی که دارد

معرفی کتاب جنگ در خانه درباره زندگی

برای مدت طولانی ترک می کند. استارنز در طول این جابجایی ها و جدایی های مداوم و باردار شدن غیرمنتظره اش رشته های زندگی گذشته را با زندگی بدون آرامش کنونی خود در بحبوحه جنگ در هم می بافد. استارنز که احساساتی ثابت دارد گاهی اوقات سعی می کند همه چیز را زیاد هم جدی نگیرد.

 

او با چالش های بیشماری در زندگی روبرو می شود و ادعا می کند که آرامش دارد. او برنامه های جدیدی برای زندگی می چیند و تمام سعی خود را می کند که از میراث دو فرزندش هیچ گونه استفاده ای نبرد.کتاب جنگ در خانه در واقع نمایی است از تاثیرات مخرب یک زندگی نظامی بر خانواده و تعمق درباره چیزهایی که باید رها کرد.

 

این کتاب در رابطه با زندگی نظامی مدرن و واقعیت های جدایی، تحمل و غالب شدن عشق است.کتاب جنگ در خانه راشل استارنز لذت، ترس، سازش ها و تلفاتی که زمینه یک ازدواج را تشکیل می دهد را به تصویر کشیده است. اگر شما هم یک خانواده نظامی هستید یادداشت این نویسنده افکاری را در ذهن شما شکل می دهد

 

که هرگز تا کنون نداشته اید. این کتاب کتابی است خردمندانه و بی محابا. در تمام صفحات این کتاب هیچ نکته اشتباهی وجود ندارد. داستان راشل استارنز داستانی است خارق العاده و سمبلیک در رابطه با زندگی کنونی.