به گزارش سوکا از ستاد خبری جشنواره فرهنگی هنری «ایران من»، داوران نهایی انتخاب آثار بخش آنونس جشنواره ایران من در رادیو ایران کار خود را آغاز کردند و فاطمه آل عباس، اکبرعاشوری و حمید رضا افتخاری آثاررا بررسی و داوری می کنند.

دراین بخش ۲۱ اثر «ازتبار جوانان وطن»، «از مجاز تا حقیقت»، «اقتصاد مقاومتی»، «ایران من»، «آغاز اقتدار»، «آنونس»، «آنونس نمایشگاه»، «بارکد»، «تولید ایرانی»، «تولید ایرانی افتخارایرانی»، دو اثر با عنوان «تولید ملی»، «تولید ملی سرمایه ایرانی»، «چیزی لایف»، «خنده های کودکتان را چند می فروشید؟»، «سرزمین من»، «صدای تولید»، «گردشگری موسیقی فرصتی برای کار آفرینی»، «نیم نگاهی به محورهای کارآفرینی در مناطق آزاد ایران»، «وطنم ایران» و «همراه شو» به مرحله نهایی رسیده است.

مخاطبان رادیو ایران و کسانی که در این جشنواره فرهنگی شرکت کردند، می توانند آخرین اخبار را از سایت جشنواره به نشانی www.iranemanfestival.ir پیگری کنند.